Tekst zwierajacy informację o możliwości zatrudnienia kierowców lub spedytorów z doświadczeniem